Usenet uploader betaalt 4.800 euro boete aan BREIN

Usenet uploader betaalt 4.800 euro boete aan BREIN

BREIN heeft een schikking gesloten met usenet uploader Badfan69. De man kon worden geïndentificeerd aan de hand van bewijsmateriaal dat usenet provider Eweka had voorgelegd. Eweka ontving van de rechter het bevel om mee te werken aan de zaak en heeft dit gedaan.

BREIN is de afgelopen jaren uitermate actief wanneer het aankomt op het ontmaskeren illegale up- en downloaders. Niet alleen torrent gebruikers zijn doelwit, ook besloten Facebook groepen en zelfs Youtube piraten. Ook usenet uploaders vallen duidelijk niet meer uit de boot.

Contact met usenet providers

Om de identiteit van usenet uploaders te kunnen achterhalen kiest BREIN er voor om contact op te nemen met de usenet providers. Aan hen werd de vraag gesteld om documenten voor te leggen waarmee de identiteit van de uploader kan worden achterhaald. Dit is precies ook wat is gebeurd in dit dossier met de provider Eweka.

De persoon in kwestie, bekend onder de alias ‘Badfan69’ werd er van beschuldigd om in totaal meer dan 9.538 stukken content geüpload te hebben op usenet. Het zou hierbij vooral gaan om oudere titels. Nadat Eweka het huisadres van de persoon had overhandigd nam BREIN met hem contact op om een onderlinge overeenkomst te bekomen.

Akkoord met boete van 4800 euro

De 44-jarige man in kwestie is ondertussen akkoord met het betalen van een boete van 4800 euro. Als hij blijft uploaden loopt hij het risico op een extra boete van 2000 euro per dag (!!!) met een maximum van 50.000 euro. Dit dossier kan gerust worden aanzien als een zeer belangrijke overwinning voor BREIN. Mede door het financiële voordeel dat BREIN er mee heeft weten te behalen.

Usenet provider Eweka weigerde eerst alle medewerking

Toen BREIN voor het eerst contact opnam met de provider Eweka weigerde de usenet provider alle medewerking. Eweka had geen enkele intentie om persoonlijke gegevens van de uploader te verstrekken.

De usenet provider stelde in een reactie dat ze in het dossier graag wou functioneren als een neutrale partij. Eweka had dan niet de functie van “privacy politie”. Toch besliste een uitspraak van de rechter daar anders over. De rechter was immers van mening dat de privacy van de gebruiker niet opwoog tegen de illegale activiteiten die hij ontplooide. Bijgevolg werd Eweka gesommeerd om de persoonlijke gegevens aan BREIN over te maken.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *