VS dreigt met sluiting van domeinregister Costa Rica

VS dreigt met sluiting van domeinregister Costa Rica

De Amerikaanse ambassade in Costa Rica zou er mee gedreigd hebben om het Costa Ricaanse internetdomeinregister te sluiten. Het zou deze actie ondernemen wanneer het register blijft weigeren om over te gaan tot het blokkeren van de website ThePirateBay.cr.

Bovenstaande is gebleken uit briefwisseling welke werd verstuurd door de beheerder van het register, Pedro Léon Azofeifa. Hij zou deze brief hebben gericht aan het Icann. In het schrijven zou te lezen staan dat de Amerikaanse ambassade in de voorbije jaren continue druk heeft uitgeoefend op het domeinregister om de website van The Pirate Bay die beschikt over een Costa Ricaanse domeinnaam te blokkeren.

‘Alleen met een rechterlijk bevel’

Bovenstaande werd tot dusver steeds door het register geweigerd omdat er geen rechterlijk bevel voor handen is. Uit de brief zou blijken dat het Ministerie van Handel van Costa Rica de zaak nauwkeurig heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat het domeinregister correct heeft gehandeld. Bovendien geldt er voor haar enkel en alleen een verplichting om de website te sluiten op het ogenblik dat er een rechterlijk bevel wordt afgeleverd.

Aanzienlijke druk op register

De Amerikaanse ambassade kan zich echter niet vinden in het besluit van het Ministerie van Handel van Costa Rica waardoor de zaak is geëscaleerd. Sinds het jaar 2016 zou er dan ook stevige druk worden uitgeoefend op het register. De ambassade zou niet alleen op regelmatige basis telefoontjes hebben gepleegd over de zaak, ook werden er reeds heel wat e-mails uitgewisseld en zouden er ontmoetingen hebben plaatsgevonden met de sluiting van de website als onderwerp. Opmerkelijk detail in het geheel is dat één van de vertegenwoordigers van de ambassade er mee zou hebben gedreigd om het register het vuur aan de schenen te lenen. Bovendien zou hij de werkwijzen die worden gehanteerd hebben bespot en zouden er negatieve opmerkingen zijn gemaakt aan het adres van Azofeifa.

Geen officiële website van The Pirate Bay

Deze hele kwestie is op zich een beetje bijzonder, niet in het minst omdat ThePirateBay.cr helemaal niet gelieerd is aan de officiële website van The Pirate Bay. Het gaat hierbij uitsluitend om een reserve proxy van de officiële website.

Wel moet het gezegd dat ThePirateBay.cr verder verwijst naar een website die beweert de reïncarnatie te zijn van het eerder gesloten KickAssTorrents. Toch, de Amerikaanse autoriteiten zouden in principe perfect over de mogelijkheid beschikken om op te treden tegen de oorspronkelijke website, namelijk ThePirateBay.org. Waarom men er dan precies voor kiest om zoveel druk uit te oefenen op het Costa Ricaanse domeinregister is onduidelijk.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *