Toezicht en reikwijdte aftapwet onder vuur in Eerste Kamer

Toezicht en reikwijdte aftapwet onder vuur in Eerste Kamer

In de Eerste Kamer werd het voorstel met betrekking tot de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken.

De nieuwe wet staat ook wel bekend als de ‘aftapwet’. Verschillende partijen hebben zich tijdens de bespreking de nodige vragen gesteld met betrekking tot het toezicht op en de reikwijdte van de nieuwe bevoegdheden in het voorstel.

In eerste instantie verwijzen bepaalde partijen evenals voorstanders van de wet naar een brief die eind maart van dit jaar aan de Eerste Kamer werd bezorgd. De brief was afkomstig van de toezichthouder Ctivd. In de brief geeft de organisatie aan dat er nog vier drempels bestaan die een effectief toezicht op de bevoegdheden van onder meer de AIV en de MIVD kunnen verhinderen.

De toezichthouder stelde onder meer dat er extra maatregelen zijn vereist om te voorkomen dat er enorme hoeveelheden aan data worden verzameld van personen die geen doelwit zijn. Bovendien zou er eveneens sprake zijn van een zogenaamde ‘toezichtshiaat’.

Reactie op brief van toezichthouder

Partijen die in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel hebben gestemd (PVV, CDA & PvdA) verzoeken de Nederlandse regering inmiddels om te reageren op de brief. De oppositiepartijen D66 en SP hebben dan weer aangegeven de nodige zorgen te hebben met betrekking tot de voorgestelde wet.

Eerder lieten ze dit ook reeds optekenen in de Tweede Kamer. Ook deze partijen zijn vragende partij om in te gaan op de inhoud van de brief van de Ctivd. In een recent verleden heeft de Raad van State reeds kenbaar gemaakt de nodige twijfels te hebben bij de efficiëntie van het toezicht.

Gebruik van misleidende termen

De partij heeft aan de regering gevraagd of ze het met GroenLinks eens is dat de term ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie van kabelgebonden communicatie’ over een misleidend karakter beschikt.

De term wordt op vandaag door critici reeds aangegeven als ‘sleepnet’. Ze zou het immers voor inlichtingendiensten mogelijk maken om op grote schaal communicatiegegevens te onderscheppen. Eerder heeft de regering reeds aangegeven dat dergelijke handelingen kunnen gebeuren.

Binnen vier weken reactie op gestelde vragen

De tweede Kamer heeft haar stem over het wetsvoorstel met betrekking tot de nieuwe aftapwet reeds laten horen in februari. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer. De algemene verwachting is dat de verschillende vragen van de diverse partijen binnen dit en vier werken beantwoord zullen worden.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *