SP eist opheldering over Nederlandse overheidsdata op Amerikaanse servers

SP eist opheldering over Nederlandse overheidsdata op Amerikaanse servers

De SP heeft opheldering gevraagd over de mogelijke aanwezigheid van Nederlandse overheidsdata op Amerikaanse servers. Dit blijkt uit Kamervragen die zijn gesteld door SP-kamerleden Hijink en Van Raak.

Zij stelden vragen naar aanleiding van het feit dat Google data van gebruikers in buitenlandse datacentra op bevel van de rechter dient af te staan aan de Amerikaanse autoriteiten.

Hijink en Van Raak willen nu graag van demissionair minister Kamp en demissionair minister Plasterk weten of zij er zich bewust van zijn waar de Nederlandse overheidsdata precies is terug te vinden. Bovendien willen ze eveneens de garantie krijgen dat de overheidsdata niet wordt opgeslagen op servers die toebehoren aan Amerikaanse bedrijven. Daarnaast is het tevens aan de bewindslieden om duidelijk te maken welke acties ze gaan ondernemen om te voorkomen dat data van de overheid evenals uitvoeringsinstanties op servers van Amerikaanse bedrijven wordt bewaard.

Is Nederlandse overheidsinformatie goed beveiligd?

Naast bovenstaande moeten Kamp en Plasterk eveneens aangeven of de Nederlandse overheidsinformatie afdoende is beveiligd. Eén van de redenen naar aanleiding van deze vragen heeft betrekking tot de overname van het Nederlandse Fox-IT door een Engels bedrijf. "Er heersen nog steeds bepaalde vragen met betrekking tot de privacy van Nederlandse burgers waar we graag een antwoord op zouden hebben", aldus de Kamerleden. Concreet houden de gestelde vragen het volgende in:

"Bent u van mening dat inwoners van Nederland afdoende worden beschermd tegen het mogelijks meekijken van buitenlandse diensten en overheidsinstanties op dit ogenblik?
Indien ja, kunt u dan de nodige garanties bieden dat er geen buitenlandse partijen zijn die op niet onaanzienlijke schaal data verzamelen van Nederlandse inwoners?
Indien neen, wat zijn dan de concrete plannen om hier in de toekomst verandering in te brengen?"

De ministers hebben vanaf heden drie weken de tijd om de vragen van de Kamerleden te beantwoorden.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *