Snowden en Huang slaan handen in elkaar voor speciale iPhone cover tegen surveillance

Snowden en Huang slaan handen in elkaar voor speciale iPhone cover tegen surveillance

Klokkenluider Edward Snowden en bekende hardwarehacker Andrew Huang hebben de handen in elkaar geslagen en een telefoonhoesje ontwikkeld voor de iPhone die moet voorkomen dat het toestel allerhande signalen lekt. Dit zou het moeilijker maken om de gebruiker van het toestel te traceren.

De oplossing die de twee op de markt hebben gebracht luistert naar de naam ‘Introspection Engine’. Vorig jaar werd de iPhone cover al aangekondigd. Bijna één jaar later hebben Snowden en Huang nu uitgepakt met een eerste prototype.

Actief bezig met opsporen van lekken in smartphones

Zowel Snowden als Huang zijn het er met elkaar over eens dat niet alleen overheden, maar ook andere machtige politieke instellingen zich actief bezighouden met het opsporen van signalen die door mobiele toestellen worden gelekt. Dit zorgt er onder meer voor dat journalisten en activisten een continue risico lopen. Voor gebruikers van een smartphone is het vaak onduidelijk wat het toestel exact doet met de signalen die het verstuurt.

“Er zijn tot dusver helemaal geen tools beschikbaar die het voor iemand mogelijk maken om te kijken wat er onder het glas en de iconen precies gebeurt. Een natuurlijk besef van een gevaarlijke status van het toestel wordt op deze manier voorkomen. Dit komt omdat we geen beveiliging kunnen voorzien voor iets dat we helemaal niet kunnen inspecteren”.

Introspection Engine

Toch zou er nu dus een mogelijke oplossing voor handen zijn onder de vorm van de ‘Introspection Engine’. Het betreft hier een opensourcemodule die toegevoegd kan worden aan een iPhone toestel waarna de gebruiker ze in haar geheel kan inspecteren. Deze tool zorgt voor een monitoring van de diverse radio-interfaces van de iPhone. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de modem, maar ook om wifi, gps en bluetooth. De Introspection Engine dient te worden verbonden met het moederbord van de iPhone. Vervolgens kan de gebruiker op een individueel schermpje waarnemen of één of meerdere van de radio-interfaces enige activiteit vertonen.

‘Bemoedigende resultaten’

Zowel Snowden als Huang hebben ondertussen gesteld dat de eerste resultaten van de Introspection Engine als bemoedigend kunnen worden bestempeld. De tool heeft de mogelijkheid om op succesvolle wijze te monitoren en te bepalen wanneer de radio’s actief zijn. Dit gegeven neemt niet weg dat de twee ook tegen een aantal onverwachte zaken zijn aangelopen. Zo kon worden vastgesteld dat de iPhone, indien de airplane-mode was ingeschakeld, nog steeds om de 5 minuten wifi- evenals gps-verkeer genereert. Dit zorgt er voor dat er ook in deze situatie wel degelijk nog activiteit binnen de wifi-module plaatsvindt. Wat de reden hierachter precies is, is tot dusver nog niet duidelijk. Dit hoeft uiteraard niet noodzakelijk een kwaadaardig iets te zijn.

Veranderen van iPhone in ‘Silent Phone’

Tot slot probeerden Snowden en Huang de iPhone te transformeren in een ‘Silent Phone’. Om dit te kunnen realiseren moesten de baseband-modem, de wifi, bluetooth en gps volledig uitgeschakeld worden. Dit blijkt wel degelijk een mogelijkheid te zijn. IOS weet zichzelf nog altijd probleemloos op te starten op het ogenblik dat deze subsystemen niet actief zijn. Door het toepassen van deze werkwijze kan er in ieder geval worden voorkomen dat er door de radio’s informatie wordt gelekt. Snowden en Huang hebben dit eveneens proberen toe te passen bij de Nexus 5X-smartphone welke draait op het Android-besturingssysteem. Vanaf het ogenblik dat de baseband-modem werd uitgeschakeld wou dit systeem echter niet meer opstarten.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *