Rechter verplicht usenetprovider XS News klantgegevens te verstrekken

Rechter verplicht usenetprovider XS News klantgegevens te verstrekken

In een recent vonnis werd door een rechter aangegeven dat de hostingprovider Abavia verplicht is om de klantgegevens van drie uploaders te verstrekken aan de usenetprovider XS News.

Deze laatste had verzocht om de gegevens in handen te kunnen krijgen omdat Stichting Brein beide providers heeft gesommeerd de data van de uploaders aan hen te overhandigen. Het zou concreet gaan om de klantgegevens van drie personen die klant zijn bij XS News. Ze zouden als uploaders bekend staan onder de namen ‘Hannes3’, ‘QoQ’ en ‘Bassie10’.

Brein heeft in het voorbije jaar reeds een kort geding aangespannen en gewonnen tegen een andere gebruiker van XS News. Het ging hierbij om de usenetprovider Newsconnection. Het bedrijf werd naar aanleiding van de uitspraak toen eveneens verplicht om de gegevens van de uploaders te verstrekken. Indien men weigerde om dit te doen moest er een niet onaanzienlijke dwangsom worden betaald. Newsconnection tekende tegen de uitspraak wel hoger beroep aan.

Eis om gegevens aan Brein te verstrekken

Brein had eerder, namelijk in februari van dit jaar reeds een schrijven gericht aan Abavia met het verzoek om de gegevens te verstrekken. Abavia ging hier echter niet in mee en weigerde om de UserID evenals de IP-adressen te overhandigen.

Naar aanleiding van deze stelling nam Brein contact op met XS News. Zij heeft zelf evenwel niet de beschikking over deze gegevens waarna ze bij Abavia de eis heeft neergelegd om de gegevens aan Brein te verstrekken. Ook dit bleef evenwel zonder positief gevolg waarna Brein zowel XS News als de hostingprovider sommeerde om tot overhandiging van de aangevraagde data over te gaan. Er werd bovendien meteen ook een conceptdagvaarding aan beide bedrijven bezorgd. Om de eisen van de sommatie van Brein te kunnen inlossen koos XS News er voor om een kortgeding aan te spannen tegen Abavia.

Rechter gaat mee in vordering van XS News

De rechter was uiteindelijk blijkbaar dezelfde mening toegedaan als deze van XS News, want de usenetprovider werd in het gelijk gesteld. De basis voor het vonnis zou liggen in de afweging van de belangen van beide partijen.

Het belang van XS News is terug te vinden in het feit dat het bedrijf bij een toewijzing van de rechter in staat is om de sommatie van Brein in te willigen. Zodoende kan worden voorkomen dat Brein verdere stappen onderneemt en er uiteindelijk een rechtszaak wordt aangespannen.

Het belang van Abavia om vast te houden aan het weigeren van het verstrekken van de gegevens is dan weer terug te vinden in het feit dat het bedrijf niet zomaar van plan is om lichtzinnig om te gaan met de gegevens van haar gebruikers. Op deze manier wil ze de privacy van haar klanten dan ook op gepaste wijze kunnen beschermen.

Schending van auteursrechten op grote schaal

De rechter stelde in diens vonnis te begrijpen wat de privacybelangen zijn waarop Abavia zich beroept, maar geeft vervolgens ook aan dat het kan worden verplicht om de gegevens over te dragen op het ogenblik dat het vermoeden bestaat dat de gebruikers op grote schaal auteursrechten hebben geschonden.

Abavia heeft wat dit betreft geen duidelijke gegevens kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de gebruikers in kwestie zich niet aan dergelijke misdrijven hebben vergrepen. Op basis daarvan trok de rechter de conclusie dat er door Abavia onrechtmatig wordt gehandeld door niet over te gaan tot het verstrekken van de opgevraagde klantgegevens aan XS News.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *