NSA bespiedde file-sharing netwerken waaronder BitTorrent

NSA bespiedde file-sharing netwerken waaronder BitTorrent

Een recent gepubliceerd document door Edward Snowden heeft aan het licht gebracht dat de NSA in het verleden file-sharing netwerken bespiedde. Dit zou 12 jaar geleden al het geval zijn.

In deze tijd stond peer-to-peer filesharing nog in haar kinderschoenen waardoor gebruikers er geen flauw idee van hadden dat hun activiteiten konden worden gemonitord door buitenstaanders. De realiteit was echter een compleet ander verhaal.

In eerste instantie bleven de diensten van de file-sharing netwerken nog onder de radar, maar daar kwam verandering in door het toenemende succes van diensten als KaZaA en eDonkey2000.

Zij gingen vervolgens meteen op zoek naar mogelijkheden om het illegaal verspreiden van gelicenseerde content aan te pakken. Hetzelfde lot zou beschoren worden voor het BitTorrent netwerk welke enkele jaren later op de markt zou opduiken.

Toenemend aantal rechtszaken tegen consumenten

Het veelvuldig opduiken van rechtszaken tegen consumenten zorgde er voor dat het voor het grote publiek duidelijk werd dat hun activiteiten op de peer-to-peer netwerken alles behalve geheim waren. Het besef bestond dan ook dat ze werden in het oog gehouden door enkele, zo niet alle copyrighthouders. Op dit ogenblik kon men echter nooit vermoeden dat er nog een veel grotere organisatie ook een oogje in het zeil hield.

Interesse van NSA in peer-to-peer netwerken

Een recent uitgelekt document van The Intercept als een onderdeel van de Edward Snowden leaks wijst uit dat de NSA reeds vanaf het begin van hun ontstaan een aanzienlijke interesse vertoonde in de diensten. De NSA zou in een document bijvoorbeeld hebben aangegeven dat verschillende van hun doelwitten er voor kozen om gebruik te maken van deze netwerken. Echter zou uit de praktijk gebleken zijn dat het vooral ging om het delen van populaire muzieknummers.

Dat peer-to-peer netwerken in die tijd in het bijzonder werden gebruikt voor het delen van kleine bestanden zoals in het bijzonder muziek is helemaal niet zo vreemd. Op dat ogenblik was er namelijk in het gros van de wereld waaronder ook in de Verenigde Staten nog steeds sprake van sterke limieten op dataverkeer. Dit gegeven nam niet weg dat de NSA graag wou achterhalen wat er op uitgebreidere schaal gebeurde.

“Het merendeel van de applicaties, waaronder KaZaA koos er voor om haar verkeer te versleutelen. Dit zorgde er voor dat we eerst deze beveiliging moesten zien te omzeilen voordat we konden beginnen met het evalueren van de berichten. We hebben een oplossing ontwikkeld om zowel de berichten van KaZaA als eDonkey te ontsleutelen. Zo kan er uitstekend worden achterhaald om welke bestanden het precies gaat en door wie ze werden gedownload.”

Anno 2017

Ook nu, 12 jaar later met KaZaA reeds lang naar de eeuwige jachtvelden verwezen en eDonkey op sterven na dood, is het niet ondenkbaar dat de NSA nog steeds een zekere interesse vertoont in populaire netwerken en protocollen zoals deze van DirectConnect, Freenet, Gnutella, JoltID, Windows Messenger en BitTorrent.

Dit wordt kracht bijgezet door een laatste stelling die werd vrijgegeven uit het NSA document. Op het ogenblik dat een target van de NSA van één van deze diensten gebruik zou maken kon er daar namelijk een oplossing voor worden aangereikt, aldus het document.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *