Nederlandse overheid wil 500.000 euro doneren aan encryptieprojecten

Nederlandse overheid wil 500.000 euro doneren aan encryptieprojecten

Het voorstel van D66 om 500.000 euro aan open source encryptieprojecten te doneren is goedgekeurd. D66 stelt dat overheden encryptie op deze manier moeten versterken in plaats van verzwakken.

Hierin is expliciet opgenomen dat pogingen van sommige overheden om encryptie te ondermijnen tegengegaan moet worden. Eerder dit jaar werd er nog voorgesteld om 500.000 euro te doneren aan OpenSSL. Hoewel in het aangenomen voorstel wel voorbeelden opgenomen zijn zoals OpenSSL, PolarSSL en LibreSSL is het vooralsnog onbekend welke projecten daadwerkelijk donaties zullen ontvangen. Ook de hoogte van donaties per project zijn nog niet bekend.

“Het ministerie van Economische Zaken moet, in samenspraak met deskundigen uit het veld, projecten selecteren die cruciaal zijn voor de internationale internet infrastructuur”

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *