Nederland scoort goede punten op vlak van privacy

Nederland scoort goede punten op vlak van privacy

Een onderzoek dat door de Universiteit Leiden werd uitgevoerd in opdracht van het WODC heeft aan het licht gebracht dat Nederland het behoorlijk goed doet op privacygebied.

De vergelijking werd uitgevoerd met als doel om de mate waarin er een bescherming van persoonsgegevens wordt gerealiseerd in diverse Europese landen na te gaan. Niet alleen Nederland werd onder de loep genomen, maar ook andere vooraanstaande EU-landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook Italië, Ierland en Roemenië maakten deel uit van het onderzoek.

Bovengemiddeld goed

Het onderzoek strekte zich uit over verschillende gebieden. Zo werd er aandacht besteed aan het beleid, maar ook aan de wetgeving en het toezicht. Bij al deze factoren zou Nederland bovengemiddeld goed scoren. De federale overheid van Duitsland zou globaal gezien wel de beste van de klas zijn. Eén van de belangrijkste conclusies die werden getrokken stelden dat Nederlanders over een hoge mate aan bewustzijn en zelfredzaamheid beschikken wanneer het aankomt op de veiligheid en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Dit zou niet in het minst worden veroorzaakt door de aandacht die er aan wordt geschonken in de media en door de politiek.

Toezichthouders in verschillende landen

De onderzoekers hielden eveneens rekening met de verschillende toezichthouders in de diverse landen. Daar kwam onder meer uit naar voren dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens over een goede bekendheid beschikt bij burgers. Bovendien zijn niet alleen het personeel, maar ook het budget evenals de boetebevoegdheden vergelijkbaar met deze van in het merendeel van de andere Europese landen. Daar staat echter wel tegenover dat inwoners van Nederland de organisatie niet vrezen. Bovendien vindt er ook nauwelijks klachtenbehandeling plaats. De vrees voor de Nederlandse waakhond mag op vandaag dan nog vrij beperkt zijn, dat zou in de toekomst zomaar eens sterk kunnen veranderen. Men is namelijk van plan om veel strengere boetes in te voeren.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *