Nederland moet meer inspanningen leveren om einde te maken aan geoblocking in Europa

Nederland moet meer inspanningen leveren om einde te maken aan geoblocking in Europa

De Nederlandse overheid moet meer inspanningen leveren om een einde te maken aan geoblocking in Europa. Wanneer er geoblocking wordt toegepast is het zo dat veel Europeanen in andere Europese landen geen gebruik kunnen maken van bepaalde online diensten.

Op Europees niveau worden op dit ogenblik onderhandelingen gevoerd over een verbod op geoblocking, maar Nederland is van plan om een groot aantal producten uit te zonderen van het verbod. Dat lijkt op het eerste zicht misschien geen groot issue, maar dat wordt het wel wanneer consumenten er de dupe van dreigen te worden. De Consumentenbond heeft daarom minister Kamp opgeroepen om zich in te zetten voor de realisatie van een breed verbod op geoblocking. Bovendien moet er ook speciale aandacht worden besteed aan andere vormen van discriminatie op grond van de nationaliteit, de plaatsing of de locatie van een vestiging.

EU voert onderhandeling over geoblocking

Op Europees niveau wordt er momenteel onderhandeld over een Europese verordening die er voor moet zorgen dat kunstmatige barrières bij het uitvoeren van een online bestelling in een andere lidstaat komen te verdwijnen. Deze barrières zorgen er namelijk voor dat het voor consumenten vaak niet mogelijk is om een bepaald artikel aan te kopen of een specifieke dienst af te sluiten in een ander land dan waar zij zelf in woonachtig zijn. Bart Combée, de directeur van de Consumentenbond stelde in een reactie het volgende;

“Op het ogenblik dat een winkelier er voor kiest om in een winkelstraat het verkopen van een product te weigeren op grond van de nationaliteit van de koper vinden we dat ontoelaatbaar. Wanneer precies hetzelde gebeurt online hebben we daar echter geen probleem. Dit tot grote frustratie van de consument.”

Oppositie

Consumentenorganisaties die verspreid over Europa zijn gevestigd scharen zich stuk voor stuk achter de opstelling van het EP dat er voor moet zorgen dat het toepassingsgebied van de verordening wordt verbreed. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat ook het aankopen van digitale producten waaronder e-books, maar ook muziek en videogames onder de nieuwe regeling komt te vallen.

Toch voeren verschillende lidstaten, waaronder Nederland hier oppositie tegen. De Consumentenbond heeft al aangegeven dit te betreuren en vraagt aan de Minister van Economische Zaken om alsnog zijn steun te geven aan de voorstellen van het EP.

“De barrières waar op dit ogenblik sprake van is gaan regelrecht in tegen het doel van de EU om tot een open en eigentijdse digitale markt te komen”, aldus nog de Consumentenbond.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *