Merendeel Nederlanders overschat eigen kennis internetgevaren

Merendeel Nederlanders overschat eigen kennis internetgevaren

Het merendeel van de Nederlanders is van mening dat ze goed omgaan met potentieel gevaarlijke situaties op zowel internet- als computergebied. Minder dan 15 procent geeft uiteindelijk aan te verwachten ooit slachtoffer te kunnen worden van dreigingen op dit gebied.

Zeer goed tot uitstekend handelen tegen online gevaren

Het merendeel van de Nederlanders die werden ondervraagd in het zogenaamde ‘Alert Online-onderzoek’ hebben aangegeven goed, zeer goed tot zelfs uitstekend te reageren op mogelijke online gevaren. Bovendien zouden tussen de 10 en 55 procent van de ondervraagden ooit al eens geconfronteerd zijn met de gevolgen van bijvoorbeeld phishing of internetfraude. Daarnaast werd duidelijk dat de Nederlanders zich vooral bewust zijn van de klassieke dreigingen.

Denk wat dit betreft in het bijzonder aan zogenaamde phising links die in e-mailberichten zijn terug te vinden. Na afloop van het onderzoek werd gesteld dat de ondervraagden vrij naļef zijn. Ze zouden enerzijds de dreigingen onderschatten, maar daarnaast ook nog eens hun eigen vaardigheden overschatten. Zo ontstaat een dubbel gevaarlijke situatie.

Bezorgdheid over internetgevaren op het werk daalt

Het onderzoek dat werd uitgevoerd bracht nog enkele zeer opmerkelijke vaststellingen aan het licht. Zo werd duidelijk dat de bezorgdheid over internetgevaren op het werk wederom is gedaald. Over de voorbije drie jaren kon in totaal een daling worden vastgesteld van 27 procent in het jaar 2015 naar 21 procent in het huidige jaar 2017. Thuis zou de Nederlander zich dan weer net iets meer zorgen maken om diens digitale veiligheid. In 2015 maakten 51 procent van de ondervraagden zich nog zorgen. In 2016 daalde dit spectaculair naar amper 29 procent om vervolgens voor het huidige jaar terug te stijgen naar 46 procent.

Vaker geconfronteerd met phishing

Er kan wellicht worden vastgesteld dat Nederlanders zich terug meer zorgen maken om de digitale veiligheid bij hun thuis omdat ze steeds vaker te maken krijgen met vormen van phishing. Op het werk worden dergelijke e-mails wellicht geblokkeerd door een spamfilter, maar bij de mensen thuis is dat doorgaans niet of slechts in veel beperktere mate het geval. Tot slot kon nog worden vastgesteld dat meer dan 50 procent van alle werknemers van zijn of haar baas nog nooit enige informatie heeft gekregen met betrekking tot het veilig werken op het internet.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *