Lek in Nest-beveiligingscamera’s maakt uitschakelen mogelijk

Lek in Nest-beveiligingscamera’s maakt uitschakelen mogelijk

De slimme beveiligingscamera’s van het bedrijf Nest blijken helemaal niet zo veilig. Een lek zou inbrekers de mogelijkheid bieden om ze uit te schakelen.

Het lek werd niet opgemerkt bij één, maar wel bij meerdere van de beveiligingscamera’s van Nest. De systemen Nest Cam, Dropcam en Dropcam Pro zouden er het ergst aan toe zijn. Vaststellingen die gebeurden door de beveiligingsonderzoeker Jason Doyle hebben aangetoond dat een aanvaller er door gebruik te maken van bluetooth voor kan zorgen dat de systemen vastlopen en heropstarten. Bovendien zou het ook mogelijk zijn om er voor te zorgen dat de internetconnectie van de camera verloren gaat.

Het gevolg van bovenstaande is dat het toestel niet meer in staat is om beelden op te nemen. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het lek met zich meebrengt is de aanvaller genoodzaakt om via bluetooth verbinding te maken met het systeem. Dit zorgt er voor dat hij zich in de praktijk op een afstand van minder dan 10 meter van de camera dient te bevinden.

## Melding in oktober 2016 bleef zonder gevolg
Doyle heeft aangegeven het lek kenbaar te hebben gemaakt bij Nest in oktober van vorig jaar. Tot dusver zou de onderzoeker er echter nog helemaal niets over terug hebben gehoord.

Omwille van deze reden heeft hij er nu voor gekozen om het probleem openbaar aan te kaarten. Hij hoopt dat er op deze manier door het bedrijf wel de nodige aandacht aan wordt geschonken.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *