Handhavingsverzoek Bits of Freedom afgewezen door ACM

Handhavingsverzoek Bits of Freedom afgewezen door ACM

Het handhavingsverzoek dat werd ingediend door de burgerrechtenbeweging ‘Bits of Freedom’ met betrekking tot de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile werd door de ACM afgewezen.

Bits of Freedom is van mening dat T-Mobile een overtreding begaat ten opzichte van het principe van netneutraliteit. Dit principe stelt namelijk dat het voor aanbieders van internetdiensten niet is toegestaan om content of diensten te vertragen, in te perken of te discrimineren.

Bits of Freedom had een verzoek ingediend bij de ACM om het abonnement van T-Mobile te onderzoeken en te toetsen ten opzichte van de geldende Europese regels die een bescherming bieden ten behoeve van netneutraliteit. De ACM is echter van mening dat er geen enkele aanleiding is om te stellen dat de dienst die door T-Mobile wordt aangeboden in strijd is met deze door Europa opgelegde regels.

“De dienst die door T-Mobile wordt aangeboden kan perfect worden gebruikt door alle muziekstreamingdiensten. Ze zorgt dan ook op geen enkele manier voor een inperking van de keuzemogelijkheden waar consumenten over beschikken.”
-ACM

Deze laatste laat inmiddels ook optekenen dat het mogelijk is dat er een uitzondering wordt gemaakt op het principe van netneutraliteit. Het gaat hierbij onder meer om zero-rating. In dit geval worden de gegevens voor een specifieke toepassing niet van de databundel van de klant afgehaald.

Zero-ratingdienst van T-Mobile toegestaan

Finaal stelde de ACM dat de zero-ratingdienst van provider T-Mobile omwille van niet één, maar wel twee redenen is toegestaan. Er wordt door de dienst bijvoorbeeld geen enkel onderscheid gemaakt op vlak van de diverse muziekstreamingdiensten die er bestaan.

Bovendien wordt er door de dienst ook geen inbreuk gepleegd op de eindgebruikersrechten. Gebruikers ondervinden bovendien op geen enkele manier een beperking in de keuzes die ze kunnen of moeten maken. Bits of Freedom heeft al aangegeven het niet eens te zijn met de beslissing van de ACM. Deze is en blijft van mening dat T-Mobile met haar dienst net wel een voorkeursbehandeling kan geven aan bepaalde, specifieke muziekdiensten. Bits of Freedom is dan ook van plan om de uitspraak van de ACM aan te vechten.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *