Geen verbod op anonieme prepaid simkaarten

Geen verbod op anonieme prepaid simkaarten

Het Kabinet heeft bij monde van demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat het niet van plan is om anonieme prepaid simkaarten te gaan verbieden.

Vorig jaar in september raakte nog bekend dat de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur de voor en nadelen van een dergelijk verbod wou onderzoeken.

Wel verbod in België en Duitsland?

De aanleiding voor het onderzoek dat werd ingesteld was terug te vinden in de plannen van de Belgische en Duitse overheid om wel een verbod in te voeren op anonieme simkaarten.

Tijdens het onderzoek werd er in het bijzonder gekeken naar hoe ver andere EU-lidstaten staan met een mogelijks verplichte registratie van prepaid simkaarthouders. Bovendien werden ook de ervaringen in de praktijk onder de loep genomen.

Een ander deel van het onderzoek richtte zich op de relevante ontwikkelingen op technologisch vlak. Het zou hierbij niet alleen gaan om de ontwikkeling in het gebruik van andere middelen om te communiceren buiten telefonie en sms, maar ook om de impact die deze hebben op de effectiviteit van het verplicht registreren van houders van een prepaid simkaart.

Het onderzoek was dan wel vrij uitgebreid, toch bleven een aantal aspecten buiten schot. Zo vond er bijvoorbeeld geen analyse plaats van de financiële kosten evenals de administratieve lasten en werd ook een potentiële inbreuk op de privacy niet onderzocht.

Geen bewezen voordeel

De conclusie van het onderzoek dat werd ingesteld is in ieder geval duidelijk. Alle bevindingen samen zorgen er namelijk voor dat onder meer gelet op de fraudegevoeligheid van dergelijke maatregelen een verplichte registratie van houders van een prepaid simkaart geen groot voordeel bij de opsporing van criminelen en terroristen met zich mee zou brengen.

Alle betrokken partijen zouden deze conclusie overigens onderschrijven. Volgens de minister is er dan ook geen gegronde reden om anonieme simkaarten te verbieden. Eerder gaf ook Groot-Brittannië reeds aan af te zien van de registratie van prepaid simkaarthouders.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *