Europarlement wil backdoors verbieden

Europarlement wil backdoors verbieden

Het Europees Parlement heeft de ontvangen, vernieuwde ePrivacy-richtlijn aangevuld met een reeks van amendementen. Deze moeten er voor zorgen dat communicatie wordt beschermd. Het Europees Parlement zou onder meer het gebruik van end-to-end encryptie willen verplichten. Bovendien moeten ook backdoors verboden worden.

De zogenaamde LIBE-commissie van het Europarlement heeft het voorstel waarvan sprake is tijdens de voorgaande week ingediend. In het voorstel worden verschillende amendementen vermeld die tot een betere bescherming van communicatie moeten leiden. Amendement 116 geeft bijvoorbeeld aan dat aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten zorgen voor afdoende maatregelen die onbevoegde toegang tot communicatie tegen moeten gaan. Eén van de potentiële maatregelen die op dit vlak genomen kunnen worden is end-to-endencryptie. Bovendien beschrijft het amendement een verbod op het ontsleutelen of volgen van versleutelde communicatie.

Geen maatregelen die zorgen voor verzwakking van netwerk of diensten

Een derde, tevens niet onbelangrijke eis die wordt gesteld heeft betrekking tot het feit dat lidstaten aanbieders van communicatiediensten geen verplichting mogen opleggen die als gevolg heeft dat de beveiliging en encryptie van hun netwerken of diensten wordt verzwakt. Recent nog gaf een jurist aan tegenover Bloomberg dat de inhoud van het LIBE-document een bijzonder grote impact kan hebben. Dit niet in het minst omdat het de onderhandelingspositie van het Europarlement vastlegt. De Raad zal op een later tijdstip met een eigen voorstel uitpakken. Verwacht wordt dat deze een flink stuk gematigder zal zijn.

Betere bescherming tegen wifi- en bluetooth tracking

In het voorstel wordt tevens verzocht om een betere bescherming tegen wifi- en bluetooth tracking. Dit is een punt waarover de werkgroep in het verleden reeds haar zorgen had geuit. De revelgeving waarvan sprake is, is de ePrivacy-verordening. Deze heeft als doel om een reeks van nieuwe regels op Europees niveau te introduceren. Onder meer de regels met betrekking tot de browserinstellingen die cookiewalls dienen te vervangen maken deel uit van deze wetgeving. De verordening moet uiteindelijk de huidige ePrivacy-richtlijn vervangen om de regels in overeenstemming te doen komen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zal vanaf het jaar 2018 immers van kracht worden.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *