Digitale weerbaarheid van Nederland blijft te beperkt

Digitale weerbaarheid van Nederland blijft te beperkt

Daar waar de dreiging steeds verder toeneemt blijft de weerbaarheid van Nederland op digitaal vlak steken. Dit neemt niet weg dat onder meer overheden, het bedrijfsleven evenals de burgers zelf reeds aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de digitale weerbaarheid te vergroten. Uit de praktijk blijkt dat dit niet snel genoeg verloopt. Dit is de conclusie die kan worden getrokken op basis van het Cybersecuritybeeld Nederland 2017. Deze werd door demissionair staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer verzonden.

De staatssecretaris is van mening dat het besef dat er moet worden geïnvesteerd in cyberveiligheid groeit in Nederland. Hij stelt echter eveneens dat er blijvend verder moet worden geïnvesteerd in niet alleen kennis, maar ook kunde om Nederland op topniveau te houden. Momenteel is dat in de praktijk te weinig het geval.

Net zoals het voorbije jaar is het zo dat cybercriminaliteit een zeer belangrijk aandachtspunt blijft. Cyberaanvallen komen vaker voor en zijn voor criminelen een interessant wapen omdat ze op grote schaal kunnen worden uitgevoerd. Ook de impact van dergelijke aanvallen is vaak niet te onderschatten. Spionnen wereldwijd zouden dagelijks heel wat gevoelige informatie in handen krijgen door gebruik te maken van digitale middelen. Bovendien is het ook nog eens zo dat er door middel van digitale aanvallen democratische processen kunnen worden beïnvloed en dat moet een halt toegeroepen worden.

Niet alleen kansen, maar ook risico’s

Het verschijnen van het Internet of Things heeft uiteraard voor heel wat nieuwe kansen gezorgd. Daar tegenover staat echter dat er ook een aantal niet onaanzienlijke risico’s mee zijn geïntroduceerd. Heel wat toestellen bevatten bijvoorbeeld kwetsbaarheden waar nog geen beveiligingsupdate voor is verschenen. Dit zorgt er voor dat deze toestellen probleemloos kunnen worden misbruikt voor met name DDoS-aanvallen. Bovendien is het ook nog eens zo dat er een sterke afhankelijkheid heerst ten opzichte van een aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten. Ook deze situatie is eigenlijk ver van ideaal te noemen.

Nieuwe investeringen noodzakelijk

Dijkhoff is van mening dat er op basis van de bevindingen uit het CSBN eigenlijk slechts één conclusie kan worden getrokken, namelijk dat er ook in de komende jaren meer moet worden geïnvesteerd om de digitale weerbaarheid van Nederland verder aan te scherpen.

“De voorbije jaren werden er telkens meer financiële middelen vrijgemaakt in de begroting om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Het zorgelijke beeld dat in 2017 van kracht is zorgt er voor dat alle acties die dit budget mogelijk hebben gemaakt niet alleen gerechtvaardigd, maar ook broodnodig zijn. Verwacht wordt dat dit eveneens zal gelden voor de komende jaren.”
– Dijkhoff.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *