Consumentenbond en Bits of Freedom vragen snelle aanpassing NPO Start app

Consumentenbond en Bits of Freedom vragen snelle aanpassing NPO Start app

De Consumentenbond en de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom hebben NPO verzocht om de NPO Start app snel aan te passen. Gebruikers kunnen dat op moment van schrijven alleen maar doen op het ogenblik dat ze toestemming geven aan adverteerders om hun kijkgedrag te verzamelen. Vanaf het einde van het jaar 2017 verschijnt er steevast in de NPO Start-app een melding dat verstrekte gegevens kunnen worden verzameld door adverteerders.

Gebruikers zijn nagenoeg verplicht om zich hiermee akkoord te verklaren. Doet men dit niet, dan wordt er geen toegang verleend. NPO is verantwoordelijk voor de levering van een publieke dienst welke bijgevolg vrij toegankelijk zou moeten zijn. Dit is althans de mening van zowel Bits of Freedom en de Consumentenbond.

Daar komt bij dat er volgens een aanvulling op de ‘cookiewet’ duidelijk wordt gesteld dat de toegang tot een website van een overheidsinstelling (zoals bijvoorbeeld de NPO) niet kan worden ingeperkt. Dit bijvoorbeeld door het al dan niet accepteren van advertentiecookies. Bits of Freedom is net als de Consumentenbond van mening dat dit eveneens van toepassing is voor de NPO Start app.

Aanpassing laat nog maanden op zich wachten

De NPO heeft via een bericht op haar website laten weten dat het bieden van een keuzemogelijkheid in de app nog verschillende maanden tijd in beslag kan nemen.

“Op dit ogenblik is het niet mogelijk om dit toe te passen. Het probleem is bij ons echter wel bekend. De aanpassing blijkt op technisch vlak echter niet zo voor de hand liggend te zijn. We zijn er druk mee bezig, maar het bieden van een keuzemogelijkheid kan dus nog wel even tijd in beslag nemen”.

De SP heeft ondertussen Kamervragen gesteld met betrekking tot de Start-app.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *