België gaat nieuwe acties ondernemen tegen piratenwebsites

België gaat nieuwe acties ondernemen tegen piratenwebsites

Voormalig minister-president van België Kris Peeters heeft een voorstel gelanceerd welke zogenaamde piraten websites het vuur aan de schenen moet leggen.

Niet alleen wil de minister van Werk, Economie en Consumentenzaken dat er een geavanceerdere blacklist wordt opgesteld, daarnaast wil hij providers de verplichting opleggen om verkeer door te sturen van illegale piratenwebsites naar websites die wel over legale content beschikken.

Straf verleggen van gebruikers naar eigenaars

De straffen die tot dusver werden ingesteld in België waren sterk vergelijkbaar met deze in andere landen. Dit zorgt er voor dat het vooral de gebruikers van de piraten websites zijn die gestraft werden en niet zozeer de eigenaars er van. Daar wil men nu verandering in brengen. De voorbije maanden kon reeds worden vastgesteld dat nieuwe acties van overheden zich vooral richten op het isoleren van torrent, streaming en hosting platformen ten opzichte van de gebruikers er van. Dit wordt in het bijzonder bereikt door internetproviders te verplichten om de toegang tot illegale piratenwebsites te blokkeren of om te leiden.

Blokkade van The Pirate Bay vroeg in België

Ondanks het feit dat het in eerste instantie misschien anders lijkt waren het België samen met het Verenigd Koninkrijk die als één van de eerste concrete acties ondernamen tegen piratenwebsites. De grondslag hiervoor werd gelegd door een rechtszaak die was aangespannen door BAF. In eerste instantie werd het verzoek afgewezen door de rechtbank in Antwerpen, maar in een latere fase werd ze voor het Hof van Beroep toch toegekend. Vanaf dat ogenblik zijn providers in België wettelijk verplicht om de bekende domeinnamen van The Pirate Bay te blokkeren.

Rechtszaak bijzonder duur

Vanaf het vonnis van het Hof van Beroep zijn er verschillende pogingen ondernomen om meer piraten websites te blokkeren. Hetzelfde geldt ook voor websites die duidelijk inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde content. Helaas geven de partijen die eigenaar zijn van dergelijke patenten vaak aan dat een rechtszaak aanspannen veel te duur is waardoor de kosten niet opwegen tegenover de baten. Daarnaast zou een rechtszaak ook veel teveel tijd in beslag nemen waardoor de inbreuk in tussentijd gewoon verder kan blijven duren.

Nieuwe voorstellen om piratenwebsites aan banden te leggen

Plaatselijke media in België hebben nu aangegeven dat minister Kris Peeters verdere concrete stappen wil ondernemen in de strijd tegen piraten websites. Om te beginnen wil hij een compleet nieuw departement oprichten binnen het Ministerie van Economie welke toezicht moet houden op inbreuken op auteursrechtelijk beschermde content op het internet. Bovendien is de minister van plan om alle geblokkeerde websites te verzamelen op één algemene, nationale zwarte lijst.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *