Beleidsveranderingen Facebook verbieden gebruik data voor surveillancedoeleinden

Beleidsveranderingen Facebook verbieden gebruik data voor surveillancedoeleinden

De beleidsveranderingen die recent door Facebook zijn doorgevoerd hebben als doel om ontwikkelaars te verbieden om data van Facebook te gebruiken voor het monitoren van gebruikers. Om dit te kunnen realiseren heeft het sociale netwerk de gebruikersvoorwaarden voor ontwikkelaars aangepast.

Aangepaste beleidsvoorwaarden voor Facebook en Instagram

De aangepaste beleidsvoorwaarden waar ontwikkelaars vanaf heden rekening mee dienen te houden gelden niet uitsluitend voor Facebook, maar ook voor Instagram. De gebruikersvoorwaarden voor ontwikkelaars stellen nu duidelijk dat ze de verplichting hebben om de informatie die zij van Facebook ontvangen te beschermen tegen onbevoegd gebruik evenals onbevoegde toegang. In het bijzonder wordt nu expliciet genoemd dat de data niet mag worden gebruikt voor middelen voor surveillance.

Reeds diverse ondernomen acties

Facebook heeft gesteld dat het doel van de aangepaste voorwaarden is om het beleid expliciet te maken. Daarnaast gaf het platform aan de voorbije maanden diverse acties te hebben ondernomen tegen verschillende ontwikkelaars die middelen zouden hebben ontwikkeld en gepromoot met als doel om gebruikers van het sociale netwerk te monitoren. Dit was eerder reeds in strijd met de beleidsvoorwaarden, maar het punt is nu verduidelijkt.

Bedank voor aantal organisaties

In een reactie stelt Facebook een aantal organisaties te willen bedanken voor het bekendmaken van de praktijken. Het zou hierbij onder meer gaan om de American Civil Liberties Union of California. Deze organisatie liet in 2016 reeds uitschijnen dat meerdere sociale netwerken, waaronder niet alleen Facebook en Instagram, maar ook Twitter gebruikersdata doorgaven aan Geofeedia. Het betreft hier een analyticsbedrijf dat de data van deze sociale netwerken niet alleen inzichtelijker kan maken op een kaart, maar bovendien ook kan filteren.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *