Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger beleid hanteren

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger beleid hanteren

Bij monde van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen is duidelijk geworden dat de privacywaakhond in de toekomst een (nog) strenger beleid wil gaan hanteren. Bovendien is het ook nog eens zo dat er vanaf het komende jaar hogere boetes zullen worden opgelegd.

De uitspraken die werden gedaan door Wolfsen gebeurden in een interview met het FD. “Tegenwoordig denkt iedereen dat het allemaal wel losloopt. Ze gaan er van uit dat we niet zo snel een boete geven. Het wordt tijd dat we dat vanaf nu dus wel gaan doen. We moeten strenger worden. Daarom zeg ik nu reeds tegen bedrijven; Jongens, zorg er voor dat jullie de boel op orde hebben!” Met dit laatste bedoelt Wolfsen specifiek bedrijven die zich op dit ogenblik niet volledig houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het komende jaar zal de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht worden. Deze vervangt de huidige Nederlandse privacywet.

Mogelijkheid tot opleggen van hogere boetes

Eén van de meest in het oog springende onderdelen van de verordening heeft betrekking tot de mogelijkheid om hogere boetes op te leggen bij overtredingen. Dit bedrag kan in het slechtste geval zomaar even 4 procent bedragen van de totale jaaromzet van de onderneming in kwestie. Wolfsen benadrukt echter dat het hierbij gaat om een bedrag per overtreding. Bovendien geeft de voorzitter nog even fijntjes mee dat er ook geen kwantumkorting zal worden toegekend.

Bewust opzoeken van de randen moet afgelopen zijn

Daphne van der Kroft van de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft aangegeven dat ondernemingen tegenwoordig steeds vaker de randen opzoeken en daar ook met de nodige regelmaat vrolijk overheen gaan. Dit komt door de lage boetes die worden gehanteerd. De nieuwe verordening zou er voor moeten zorgen dat dit niet meer mogelijk wordt. Dit mede omwille van het feit dat de pakkans aanzienlijk hoger ligt door de samenwerking van de verschillende, Europese privacywaakhonden.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *