Angst voor splitsing doet prijs van Bitcoin zakken

Angst voor splitsing doet prijs van Bitcoin zakken

Onenigheid binnen de Bitcoinwereld heeft er voor gezorgd dat de waarde van de cryptomunt met zomaar even een vijfde is gedaald.

Onenigheid binnen de Bitcoinwereld heeft er voor gezorgd dat de waarde van de cryptomunt met zomaar even een vijfde is gedaald. De vrees bestaat immers dat de munt in tweeën zal worden gesplitst. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren en de nieuwe Bitcoin wordt groter dan de oude, dan kan je investering in de oude cryptomunt zomaar verdampen.

Vorige vrijdag bedroeg de waarde van één Bitcoin nog 1.169 euro. Dit bedrag ging echter tijdens het weekend onderuit tot een dieptepunt van 888 euro. De koers herstelde zich ondertussen licht tot een waarde van zo’n 928 euro.

Discussie om blockchain

De huidige discussie waarvan sprake is draait om de zogenaamde blockchain, de technologie die schuilgaat achter de Bitcoin. De blockchain is zoals de naam reeds laat vermoeden opgedeeld in verschillende blocks welke eigenlijk een groep transacties vormen. Op dit ogenblik is het echter zo dat een dergelijke block met een grootte van amper 1MB vrij klein is.

Dit zorgt er voor dat het in de praktijk niet zelden voorkomt dat er een half uur moet worden gewacht vooraleer een bepaalde transactie is voltooid. Door er voor te kiezen om de block groter te maken kunnen er meer transacties per keer worden verwerkt. Dit zou er voor zorgen dat het betalingsverkeer een behoorlijk stuk sneller kan verlopen.

Bitcoin Unlimited, een groep van enthousiastelingen is voor de realisatie van dit gegeven, maar dat is buiten een andere groep, namelijk Bitcoin Core gerekend.

Voldoende gedecentraliseerd

Bitcoin Core is van mening dat er aan de huidige structuur van de Bitcoin beter niet kan worden geraakt. Volgens hen is deze versie namelijk voldoende gecentraliseerd. In de praktijk is het namelijk zo dat elke computer een bijdrage kan leveren bij het verwerken van blocks met transacties. Dit zorgt er voor dat iedereen de transacties kan verwerken en verifiëren waardoor de Bitcoin niet alleen open, maar ook transparant is.

Op het ogenblik dat de blocks groter worden gemaakt zal er meer computerkracht zijn vereist om de transacties te verwerken. Dit gegeven zou er volgens Bitcoin Core zomaar voor kunnen zorgen dat het gecentraliseerde karakter van de cryptomunt zal komen te verdwijnen.

Bovendien bleek recent dat de software van Bitcoin Unlimited helemaal niet zo veilig is. Een hack zorgde er namelijk voor dat de volledige blockchain kon worden platgelegd.

Bitcoin Ultra binnenkort te koop

Het beloven ongetwijfeld spannende tijden te worden voor de Bitcoin-enthousiastelingen. Wanneer de nieuwe Bitcoin Ultra in de komende maanden op de markt wordt gebracht zal het voor de investeerder zaak zijn om snel in te spelen op veranderingen.

Een investering in de "oude" Bitcoin kan namelijk zomaar verdampen op het ogenblik dat de Ultra versie groter wordt. Vooraleer de nieuwe Bitcoin kan worden gelanceerd moeten eerst minimaal 50 procent van alle blockchain-verwerkers de nieuwe digitale munt ondersteunen. Op moment van schrijven zou dit aantal nog maar op 10 procent liggen.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *