Amerikaanse rechter: Politie heeft geen bevel nodig om torrents te onderzoeken

Amerikaanse rechter: Politie heeft geen bevel nodig om torrents te onderzoeken

Een Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld dat de politie vanop afstand torrentbestanden mag downloaden en onderzoeken zonder dat ze daarvoor over een gerechtelijk bevel dienen te beschikken.

Deze uitspraak kwam er in een dossier waarin het vermoeden bestaat dat een Amerikaan kinderporno deelde via BitTorrent.

De vermoedelijke kinderporno kwam aan het licht door een geautomatiseerde tool die de politie gebruikte om het BitTorrent-netwerk te scannen. De rechter stelt nu dat de politie geen gerechtelijk bevel dient aan te vragen om dergelijke bestanden te kunnen doorzoeken.

Bovendien worden deze ook niet beschermd door het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit amendement heeft als doel om Amerikanen te beschermen tegen onredelijke doorzoekingen.

“Op het ogenblik dat een persoon vrijwillig een bestand in een gedeelde map op een peer-to-peernetwerk plaatst wordt deze als openbaar aanzien”, aldus de uitspraak van de rechter. Volgens diezelfde rechter heeft de politie eveneens het recht peer-to-peersoftware te gebruiken met als doel om het IP-adres te achterhalen van een persoon die vermoedelijk een overtreding begaat.

Eventuele kinderporno mag eveneens worden gedownload welke door de persoon in kwestie wordt aangeboden zonder dat daarmee de rechten van het vierde amendement worden geschonden.

Bovenstaande conclusies zijn getrokken door Brad Heath van USA Today en zijn afgeleid uit de uitspraak van de rechter in deze zaak.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *