Amerikaanse internetproviders willen browsing geschiedenis verkopen

Amerikaanse internetproviders willen browsing geschiedenis verkopen

Een belangenorganisatie van Amerikaanse internetproviders heeft aangegeven af te willen van de privacyregels die de providers verhindert om de browsegeschiedenis van hun gebruikers te verkopen aan derden.

Een belangenorganisatie van Amerikaanse internetproviders heeft aangegeven af te willen van de privacyregels die de providers verhindert om de browsegeschiedenis van hun gebruikers te verkopen aan derden. De browsegeschiedenis zou volgens hen dan ook niet langer mogen worden aanzien als ‘gevoelige informatie’.

Delen van browsegeschiedenis zonder voorafgaande toestemming
De CTIA heeft voor de FCC gepleit om de mogelijkheid te hebben om de browsegeschiedenis van internetgebruikers te delen met derden. Bovendien zou dit mogelijk moeten zijn zonder de voorafgaande toestemming van de personen in kwestie. De organisatie is dan ook van mening dat de browsegeschiedenis van een gebruiker niet langer dient te worden aanzien als gevoelige informatie. Mocht dit worden toegestaan, dan valt ze buiten de toepasselijke privacyregels.

Informeren over informatie die wordt verzameld

Bovenstaande vraag is een beetje opvallend, in het bijzonder omdat de FCC vorig jaar onder leiding van de voormalige voorzitter Tom Wheeler nog akkoord ging met een voorstel waardoor internetproviders hun klanten moeten informeren over de informatie die zij over hun gebruikers verzamelen. Deze regeling stelt onder meer dat providers nooit zonder expliciete toestemming gevoelige informatie van hun gebruikers mogen delen met derden. Het zou daarbij in het bijzonder gaan om bijvoorbeeld de browsegeschiedenis, maar ook om het gebruik van applicaties en financiële informatie.

Afzwakken van de privacyregels

De Republikeinen zouden ondertussen in het Amerikaanse Congres een voorstel hebben ingediend om de privacyregels af te zwakken. Bovendien wil men er ook over stemmen om de FCC de mogelijkheid te ontnemen om hiervoor in de (nabije) toekomst gedetailleerdere regels voor op te stellen. De aanleiding voor deze hele zaak zou zijn terug te vinden in het enigszins afgezwakte regime van de Federal Trade Commission.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *