Amerikaan blijft in cel tot hij toegang verleent tot versleutelde data

Amerikaan blijft in cel tot hij toegang verleent tot versleutelde data

In Amerika wordt een man die er van verdacht wordt in het bezit te zijn van kinderporno reeds 18 maanden vastgehouden.

De man weigerde namelijk om de onderzoekers toegang te verlenen tot versleutelde data die zich op verschillende harde schijven bevindt. Hij tekende beroep aan tegen zijn arrestatie, maar dat hoger beroep werd inmiddels verworpen.

Niet voldaan aan het decryptiebevel

Bij monde van een jurist van de ‘Elektronic Frontier Foundation’ werd aangegeven dat de man in de cel blijft tot er aan het decryptiebevel wordt voldaan.

Uiteraard kan een rechter er voor kiezen om de beslissing terug te draaien, maar dat lijkt niet snel te gaan gebeuren. Toch is er grond voor discussie. Eerder werd er namelijk reeds aangegeven dat een verdachte niet verplicht kan worden om mee te werken aan diens eigen vervolging.

In deze zaak werd er echter door de beroepsrechters besloten dat er hier geen sprake van kan zijn. Er bestaat namelijk bijna zekerheid over dat er op de versleutelde harde schijven in kwestie een niet onaanzienlijke hoeveelheid kinderporno zal zijn terug te vinden.

Deze veronderstelling zou inmiddels gestaafd zijn door meerdere bewijsstukken. Het zou hierbij onder meer gaan om de hash-waarden van gedownloade, pornografische bestanden.

Geen formele aanklacht ingediend

De advocaat van de verdachte man stelt ondertussen dat er door de Amerikaanse overheid geen formele klacht tegen zijn cliënt is ingediend.

Bovendien werd er door de Supreme Court, de hoogste rechtbank in Amerika nog geen concrete uitspraak gedaan over gedwongen decryptie. De advocaat is dan ook van mening dat de zaak op dit ogenblik geen duidelijke uitkomst heeft.

Eerder werd er in Nederland reeds voor gekozen om het decryptiebevel uit het wetsvoorstel Computercriminaliteit III te verwijderen. Ze zou namelijk in strijd zijn met het eerder aangehaalde rechtsbeginsel.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *