Aantal opvragingen opsporingsdiensten bij providers kent lichte daling

Aantal opvragingen opsporingsdiensten bij providers kent lichte daling

In 2016 zijn er door de Nederlandse opsporingsdiensten minder opvragingen gedaan bij providers in vergelijking met een jaar daarvoor. Uit het jaarverslag van het CIOT blijkt dat er in totaal gedurende het jaar 2016 1,68 miljoen opvragingen zijn gebeurd. In het jaar 2015 waren dat er nog 1,72 miljoen. Ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van een daling is deze wel opvallend minder sterk in vergelijking met voorgaande jaren.

Van 2014 op 2015 was er bijvoorbeeld nog sprake van een daling van ongeveer 17 procent. De huidige daling heeft amper betrekking op 2 procent. De neerwaartse trend van het aantal opvragingen zette in, in het jaar 2012. In dat jaar was er nog sprake van zomaar even 2,5 miljoen opvragingen. Het verzoek dat werd ingediend leverde in 87 procent van de gevallen een concreet resultaat op. In het jaar 2015 was dat 88 procent.

Verzoek om inzage via centraal CIOT-bevragingspunt

Indien er een opvraging gebeurt wordt er verzocht om gegevens in te kunnen zien via het centrale CIOT-bevragingspunt. Dit systeem stuurt de verzoeken uiteindelijk door naar telecom- en internetproviders. Elke dag opnieuw dienen providers de klantgegevens te uploaden naar een zogenaamde black box. Hierin mogen ze vervolgens voor een periode van niet langer dan 24 uur in worden bijgehouden. Met behulp van de daarin opgeslagen gegevens is het voor opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk om te achterhalen welke naw-gegevens toebehoren aan een bepaald ip-adres, een telefoonnummer of een e-mailadres.

Ook het tegenovergestelde is uiteraard een optie. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door diverse instanties. Het kan hierbij niet uitsluitend gaan om de Nationale Politie, maar ook om de Koninklijke Marechaussee evenals het Openbaar Ministerie en de FIOD.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *