50000 handtekeningen verzameld voor referendum Nederlandse aftapwet

50000 handtekeningen verzameld voor referendum Nederlandse aftapwet

De actie die als doel heeft om een referendum te organiseren over de nieuwe Nederlandse aftapwet heeft tot dusver 50000 handtekeningen opgeleverd. Onder meer Amnesty International heeft haar steun betuigd aan het verzoek om een raadgevend referendum te organiseren met betrekking tot de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

300000 handtekeningen vereist

Voordat het referendum er daadwerkelijk kan komen zullen er nog heel wat extra handtekeningen moeten worden verzameld. Het uiteindelijke doel staat dan ook op 300000 handtekeningen. Aan het begin van de maand september bleek dat de eerste hobbel van tienduizend verzoeken was overschreden. Toen was er sprake van een niet onaanzienlijk aantal van 17000 handtekeningen.

Op basis hiervan ging de actie haar tweede fase in. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de handtekeningen uit de eerste fase hiervoor niet meer meetellen. Dit betekent concreet dat iedereen die zijn of haar steun wil bieden aan het verzoek opnieuw moet handtekenen.

Privacyinbreuken

De groep studenten die verantwoordelijk zijn voor de actie stellen dat “De privacyinbreuken die door het toepassen van de nieuwe wet mogelijk worden gemaakt zorgen voor zelfcensuur. Dit bovendien niet uitsluitend bij journalisten, maar ook bij met name artsen evenals advocaten”, aldus De Vos. Hij gaat nog een stapje verder;

“Op dit ogenblik beschikken we over een regering die ‘okay’ is, maar in principe moeten we er voor aandachtig zijn dat de nieuwe wet de basis legt voor onderdrukking van het volk. We kunnen bovendien nu onmogelijk inschatten hoe de toekomst zal uitpakken”.

Niet uitsluitend de initiatiefnemers van de actie, maar ook de Raad van State had eerder aangegeven dat er sprake is van tekortkomingen bij het toezicht op de diensten.

Nieuwe wet

Het wetsvoorstel moet als vervanger fungeren voor de huidige wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die dateert uit 2002. De nieuwe wet omvat een groot aantal nieuwe bevoegdheden van de diensten. Zo wordt het mogelijk gemaakt om niet alleen draadloze communicatie, maar ook ‘kabelgebonden informatie’ (op grote schaal) te onderscheppen.

Meteen bij de bekendmaking van het wetsvoorstel waren heel wat Nederlanders er tegen gekant. Benieuwd of de beoogde 300000 handtekeningen voor het referendum ook daadwerkelijk gehaald zullen worden.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *